Het hoofdkantoor van Peutroën in Marseille heeft bekend gemaakt dat de voltallige directie medio 2011 zal worden vervangen. Deze vervanging is conform het besluit van de aandeelhouders vergadering om elke 5 jaar een compleet nieuwe directie te installeren.

Het vervangen van de directie moet leiden tot een hogere kwaliteit, minder "bedrijfsblindheid" en een gezonde doorstroom binnen Peutroën management organisatie.