De verrassing was groot. Niemand had dit zo zien aankomen. Er werd te veel gepeild en er werden te veel tvdebatten gevoerd. Deze twee zorgden ervoor dat de richting waar sstemmers werden gestuurd werd beinvloed. Deze site heet Nieuw politiek sjabloon: De vele verkiezingen zorgen dat er anders dan eerder wordt gekeken door kiezers. De maatschappij gaat in een richting zoals op de snelweg: iedereen wil voorop rijden, de oplossing is dan vooral de weg 100 km breed maken dan kunnen we allemaal voorop rijden. In de praktijk betekent dit heel Nederland een asfalt weg. Als we dat vierkant maken is het te hopen dat we allemaal dezelfde kant uit willen anders zitten we weer met hetzelfde probleem.

Verkiezingen zullen elkaar snel opvolgen omdat ons twtter en facebookland sneller gaat en anders geinformeerd wordt dan eerder over wat je stemde. Velen stemden wat hun ouders stemden. Dit is over maar wat dan wel? Ik denk dat we sneller dan 4 jaar willen weten of het wordt waar gemaakt wat er beloofd wordt. Gebeurt dit niet dan zullen kiezers zich nog sneller en meer onvoorspelbaar gedragen en gaan zorgen dat deze die hun beloftes niet nakomen of ze niet precies genoeg definiëren weer snel verdwijnen. De politiek moet anders!!!

Ik hoop ook dat de PvdA geleerd heeft hoe Mark Noord-Brabant bijvoorbeeld zo heeft omgekocht dat zij zijn gaan geloven dat iedereen rijk kan worden. Maar ook Mark zal ergens het geld vandaan moeten halen en ook daar zullen de nieuwe VVD kiezers bij zitten en deze zullen dat niet leuk vinden.

Rutten denk dat het voor de crisis veel zal uitmaken welke beslissingen we hier in Nederland nemen. Dat is natuurlijk niet zo. Wel moet het verhaal wat erbij hoort veranderen en daar hoort bij dat we ons geld zoveel en snel mogelijk weghalen uit de landen die deze centen als machtsfaktor tegen ons gebruiken. Deze rare handel werkt als een boemerang meneer Rutte niet die tijdens de debatten naar de verkiezingen gooide over de PvdA of SP. Dit geld weghalen zal geld kosten als het al niet gebeurd is. Een Mark dit nog steeds als argument gebruikt om zijn liberale visie te ondersteunen. Wat hem meer zou helpen is minder de rijken rijker maken. Het zijn allemaal maar maatregelen die een onduidelijk doel dienen in de bestrijding van de crisis. Asl je rond kijkt in Nederland is er een alternatieve geldstroom opgang gekomen. Geld word niet uitgegeven dus waar koem al die nieuwe auto's vandaan? Waarschijnlijk voor een groot deel geleased en nieuw soort lening. Liberaal en werkend Nederland heeft nog niet veel van de crisis geleerd, ze proberen er om heen te leven. Zo van het gaat vanzelf wel over als wij er maar niet voor hoeven te betalen!